I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres det at Bystyret i møte den 26. september 2017 vedtok utbyggingsavtale for Drammen Stasjon /Doktor Hansteins gate, mellom Drammen kommune og Drammen Stasjon Utvikling AS.

Avtalen og saksdokumenter kan sees under menyvalget Politiske saker og møter > Bystyret 26. september > PS 0135/17.