Bystyret har i møte 24. april 2018 vedtatt utbyggingsavtale for Guldlisten 35 og 20 (Gulskogen senter).

Informasjon om vedtaket finnes her: sak 0055/18.