I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres det at Bystyret i møte den 26. september 2017 vedtok utbyggingsavtale for Vintergata 11-15 mfl., mellom Drammen kommune og Morgenstierne Eiendom AS og Axer Eiendom AS.

Avtalen og saksdokumenter kan sees under menyvalget Politiske saker og møter > Bystyret 26. september > PS 0125/17.