Bystyret har i møte den 18.12.18 vedtatt planprogram for detaljregulering med konsekvensutredning for Holmestrandveien 72-98, 1127343 m.fl.

Et planprogram kan forstås som en plan for planarbeidet. Bystyrets vedtak betyr at man anser at planprogrammet oppfyller lovens hensikt knyttet til formålet med planarbeidet, gjennomføring av planprosessen inkludert opplegg for medvirkning, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger.

Saksdokumentene med alle vedlegg og bystyrets behandling kan sees under menyvalget Politiske saker og møter, PS 0201/18

Bystyrets fastsettelse av planprogram kan ikke påklages. Det vil være mulig å komme med ytterlige innspill når planforslaget blir lagt ut på høring.