Bystyret har i møte den 19.02.2019 vedtatt å fastsette planprogram for Kommunedelplan for samferdselsinfrastruktur og kollektivknutepunkt Lierstranda/Fjordbyen

Bystyret har i møte den 19.02.2019 vedtatt å fastsette planprogram for Kommunedelplan for samferdselsinfrastruktur og kollektivknutepunkt Lierstranda/Fjordbyen.

Hensikten med kommunedelplanen er å legge til rette for fremtidig samferdselsinfrastruktur inkludert fremtidig kollektivknutepunkt på Lierstranda.

Planprogrammet fastsetter hvilke temaer og utviklingsretninger som skal utredes og undersøkes før endelig utarbeidelse av forslag til kommunedelplan.

Saksdokumentene med vedlegg og bystyrets behandling kan sees på kommunens nettsted under politiske saker og møter - Bystyret - 19.02.2019 sak  0010/19

 Saksdokumentene med vedlegg og Lier kommunes behandling kan ses på Lier kommunes nettsted www.lier.kommune.no/kunngjoringer/ 

 Bystyrets fastsettelse av planprogrammet kan ikke påklages, men det vil være mulig å komme med ytterligere innspill når forslag til kommunedelplan blir lagt ut på høring.