Bystyret har i møte den 20. februar 2018 vedtatt Detaljregulering for Guldlisten 35 og 20 (Gulskogen senter).

Hensikten med planen er å bringe plangrunnlaget i samsvar med dagens bruk av handelsarealer på Gulskogen senter, sikre avbøtende tiltak, samt legge til rette for en fremtidig utvidelse av Sundlandveien.

Saksdokumentene med alle vedlegg og bystyrets behandling kan sees under menyvalget politiske saker og møter, sak PS 0004/18.

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 påklages. 

Eventuell klage må sendes Drammen kommune innen 3 uker, til e-post: ,
eller Drammen kommune, Byplan, Engene 1, 3008 Drammen.

Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3 må evt. settes fram innen 3 år.