Bystyret har i møte den 20. desember 2016 vedtatt Kommunedelplan med konsekvensutredning for InterCity Vestfoldbanen, Drammen – Kobbervikdalen.

Planen omfatter nytt dobbeltspor for Vestfoldbanen på strekningen Drammen stasjon til Kobbervikdalen i korridor «Vest for Nybyen under samlet», og dobbeltspor på del av Sørlandsbanen mellom Drammen og Gulskogen stasjon. Begge stasjonene bygges om som følge av tiltaket.

Saksdokumentene med alle vedlegg og bystyrets behandling kan sees under menyvalget Politiske saker og møter, Sak 192/16.

Vedtaket kan i henhold til Plan- og bygningslovens § 11-15 ikke påklages.