Bane NOR har gjennomført mulighetsstudier for utvikling av godsterminalområdet i Nybyen. Tre arkitektgrupper ble invitert til et parallelloppdrag for uttegning av løsningsforslag.

De 3 forslagene til framtidig utvikling av området kan ses her:

Forslaget fra ATSITE/KAP/Lund Hagem ble vurdert som det forslaget med best forutsetning for å videreutvikles og danne grunnlaget for en helhetsplan. Det er med bakgrunn i dette startet arbeid med en områderegulering, og det vil bli muligheter for medvirkning og å gi innspill når forslaget til planprogram blir lagt ut til høring i første halvdel av 2020.

Gjennom Drammen kommunes innsynsportal kan man følge framdriften i sak 19/23758, søk "Kreftings gate 19".