Drammen kommune og Gulskogen Senter ANS har fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale for Gulskogen senter om opparbeidelse av trafikktiltak.

Formannskapet har i møte 13.02.2018 i sak 19/18 vedtatt å legge forslag til utbyggingsavtale for Gulskogen senter ut til offentlig ettersyn, jfr plan- og bygningslovens § 17-4. 

Eventuelle merknader til avtalen kan sendes til Drammen kommune, Byprosjekter, postboks 7500, 3008 Drammen eller på e-post innen 22.03.2018
Vennligst oppgi saksnummer 19/18.