Drammen kommune og Drammen stasjon utvikling AS har fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale for utbygging av Drammen stasjon/Doktor Hansteins gate

Formannskapet har i møte 13. juni 2017 i sak 100/17 vedtatt å legge forslaget til utbyggingsavtalen ut til Offentlig ettersyn, jfr. plan- og bygningslovens § 17-4.

Eventuelle merknader til avtalen kan sendes til Drammen kommune, Byprosjekter, postboks 7500, 3008 Drammen eller på e-post innen 10. august 2017.Vennligst oppgi saksnummer 100/17.