Drammen kommune og Pratum AS har fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale for utbygging av Engene 43, 45 og Peder Buchs gate 1.

Formannskapet har i møte 13. juni 2017 i sak 76/17 vedtatt å legge forslaget til utbyggingsavtalen ut til offentlig ettersyn, jfr. plan- og bygningslovens § 17-4.

Eventuelle merknader til avtalen kan sendes til Drammen kommune, Byprosjekter, postboks 7500, 3008 Drammen eller på e-post innen 10. august 2017.Vennligst oppgi saksnummer 76/17.