Formannskapet behandlet Økonomiplan 2018-2021 og Årsbudsjett 2018 den 7. november 2017.

Formannskapets innstilling legges nå ut til alminnelig ettersyn i henhold til Kommunelovens § 44 nr. 7 og § 45 nr. 3.

Frist for å avgi uttalelser til økonomiplan og årsbudsjett er onsdag 22. november.

Uttalelser sendes til Skriv Økonomiplan i emnefeltet på e-posten.

Økonomiplan 2018-2021 og Årsbudsjett 2018 skal behandles i bystyret tirsdag 28. november 2017.