Engasjert i byutviklingen i Drammen? Kom på åpen kontordag om mulighetsstudiene for utviklingen av sykehustomten med omgivelser.

Vinteren 2019 har fire tverrfaglige rådgiverteam utarbeidet mulighetsstudier for utvikling av dagens sykehusområde på Bragernes. Teamene har arbeidet med fremtidsrettede, innovative, bærekraftige og samtidig realistiske løsninger for etterbruk av området. De fire forslagene ble levert til kommunen og Vestre Viken HF 7. mai. Det innleverte materialet vil bli utstilt i servicetorget på rådhuset fra 12. juni, og vil være tilgjengelig i rådhusets åpningstider. 

I forbindelse med utstillingen ønsker kommunen å invitere til en «åpen kontordag» onsdag 19. juni, «drop in» mellom kl 14:30-19:00, i servicetorget. Denne ettermiddagen vil representanter fra kommunen som har jobbet med prosjektet være tilgjengelige for å svare på spørsmål om materialet, prosessen og veilede i hvordan man kan gi sine innspill til det utstilte materialet.  Velkommen! 

Mer informasjon, samt de fire forslagene finner du her.