Det åpnes for til sammen fem salgsplasser i byens parker i tidsrommet 1. mai til 7. oktober 2019.

Salgsplassene

 • Byparken – en plass med tilgang til strøm og vann
 • Bragernes strand – en plass med tilgang til strøm uten vann
 • Åssiden elvepark – en plass uten tilgang til strøm og vann
 • Mobilt salg fra ikke-motorisert kjøretøy – to tillatelser til salg i grøntområdene

Søke

Søknad sendes Drammen kommune per post:

Drammen kommune
Postboks 7500
3008 Drammen

Eller via e-post:

Søknaden merkes med” Salgsplass i parker 2019”.

Søknadsfrist

Søknader som oppfyller alle krav, og er mottatt innen 11. april 2019 klokka 12 00, er med i trekning om salgsplass for det området det er søkt om. Trekning foretas påfølgende dag.

Det prioriteres likevel å gi ulike aktører tillatelse hvis det kommer inn ulike søknader.

Søknaden må inneholde:

 • Beskrivelse av hva som skal selges
 • Beskrivelse av salgsinnretningen inkludert størrelse
 • Firmainformasjon inkludert organisasjonsnummer
 • Eventuelle tillatelser som er innhentet
 • Åpningstider og organisering
 • Andre opplysninger som kan ha betydning for søknadsbehandlingen

Retningslinjer for salg

Salgsplassene omfattes av kommunale retningslinjer for salg og aktivitet som du finner på kommunens nettside:
www.drammen.kommune.no/vei-trafikk-og-parkering/vei-trafikk-og-parkering/leie-torg-fortau-gater-og-parker/.

 • Det er søkers ansvar å sette seg inn i retningslinjene.

I tillegg stilles følgende krav:

 • Salgsinnretningen skal fjernes fra parken utenom åpningstid.
 • Mobile ikke-motoriserte kjøretøy får tildelt en rute slik at de ikke kommer i konflikt med de faste plassene.
 • Salgsplassen skal benyttes minimum 50% av dagene i tidsrommet 1. mai 2019 til 7. oktober 2019, rapport skal leveres innen 15. oktober.
 • Det åpnes kun for salg av næringsmidler til fortæring på stedet.
 • Tjenester og utleie av aktivitetsutstyr skal knyttes mot faste installasjoner/ anlegg i området.
 • Boder/vogner med skjemmende utseende kan avvises.
 • Det tillates åpningstid mandag til og med lørdag fra 7:00-19:00 og søndag 13:00-18:00.

Pris

Pris for 2019: 1,20 kr per m² per dag for plassen. 30,80 kr per dag for tilgang til strøm.