Det åpnes for til sammen fem salgsplasser i byens parker i tidsrommet 01.05.17 til 30.09.17.

 • Byparken – en plass med tilgang til strøm og vann
 • Bragernes strand – en plass med tilgang til strøm uten vann
 • Åssiden elvepark – en plass uten tilgang til strøm og vann
 • Mobilt salg fra ikkemotorisert kjøretøy – to tillatelser til salg i grøntområdene

Søknad sendes Drammen kommune per post (Postboks 7500 – 3008 Drammen) eller e-post ().

Søknaden merkes med ”Salgsplass i parker 2017”.

Søknader som oppfyller alle krav får tildelt salgsplass fortløpende frem til 01.04.17. Det prioriteres å gi ulike aktører tillatelse hvis det kommer inn nok ulike søknader.

Søknaden må inneholde

 • Beskrivelse av hva som skal selges
 • Beskrivelse av salgsinnretningen inkludert størrelse
 • Firmainformasjon inkludert organisasjonsnummer
 • Eventuelle tillatelser som er innhentet
 • Åpningstider og organisering
 • Andre opplysninger som kan ha betydning for søknadsbehandlingen

Salgsplassene omfattes av kommunale retningslinjer for salg og aktivitet som du finner på kommunens nettside: www.drammen.kommune.no/vei-trafikk-og-parkering/vei-trafikk-og-parkering/leie-torg-fortau-gater-og-parker/. Det er søkers ansvar å sette seg inn i retningslinjene.

I tillegg stilles følgende krav

 • Salgsinnretningen skal fjernes fra parken utenom åpningstid.
 • Kjøretøyene får tildelt en rute slik at de ikke kommer i konflikt med de faste plassene.
 • Salgsplassen skal benyttes minimum 50% av dagene i tidsrommet 01.05.17 til 30.09.17.
 • Det åpnes kun for salg av næringsmidler til fortæring på stedet eller tjenester som har tilknytning til aktivitetene på stedet.
 • Boder/vogner med skjemmende utseende kan avvises.
 • Det tillates åpningstid mandag til og med lørdag fra 7:00-19:00 og søndag 13:00-18:00.

Pris

Pris for 2017: 1,20 kr per m² per dag for plassen. 29 kr per dag for tilgang til strøm.