Stortingsvalget 2017– tidligstemming på rådhuset

Dersom du ikke har mulighet til å stemme innenfor den ordinære perioden for forhåndsstemming, og heller ikke på valgdagen, kan du tidligstemme fra 3. juli.

Den 10. august starter den ordinære forhåndsstemmegivningen. Du kan forhåndsstemme til og med 8. september. Valgdagen er 11. september.

Ordningen med tidligstemming foregår på rådhuset i perioden 3. juli til og med 9. august. Åpningstiden er fra kl. 09.00 til 15.00.

Husk legitimasjon!