Tilskudd til arrangement i regi av FAU ved skoler og barnehager.

FAU ved skoler og barnehager (kommunale og private) kan søke om tilskudd til  17. mai arrangementer ved skolen/barnehagen.

  • Tilskuddet er på 1 500 kroner

Send søknad

Søknad sendes på epost til: 

Husk å beskrive arrangementet i søknaden, og husk å oppgi navn, adresse og kontonummer.

Ikke FAU?

Andre organisasjoner som ønsker tilskudd til sine 17. mai-arrangementer for barn og unge, må søke kulturavdelingen i Drammen kommune.

Søke om tilskudd på nett: https://www.drammen.kommune.no/natur-kultur-idrett-og-fritid/natur-kultur-idrett-og-fritid/tilskuddsordninger/