Tilskudd til arrangement i regi av FAU ved skoler og barnehager.

FAU ved skoler og barnehager (kommunale og private) kan søke om tilskudd til  17. mai arrangementer ved skolen/barnehagen.

  • Tilskuddet er på 1 500 kroner

Send søknad

Søknad sendes på epost til: 

Husk å beskrive arrangementet i søknaden, og husk å oppgi navn, adresse og kontonummer.