Formannskapet har i møte 19. april 2017 vedtatt å legge forslag til utbyggingsavtaler ut til offentlig ettersyn.

Følgende utbyggingsavtaler legges ut:

• Utbyggingsavtale Nøsted Brygge AS, sak 38/17
• Utbyggingsavtale Svelvikveien 81-87 AS, sak 39/17
• Utbyggingsavtale Vintergata 11-15 m.fl., sak 41/17
• Utbyggingsavtale Christensen Eiendom AS – Torgeir Vraas plass 5-7, sak 51/17

Eventuelle merknader til avtalene kan sendes til Drammen kommune, Byprosjekter, postboks 7500, 3008 Drammen eller på e-post innen 5. juni 2017.