Formannskapet vedtok 12.06.2018 å legge detaljregulering for Skjelsbekk ut på offentlig ettersyn.

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 legges forslag til Detaljregulering for Skjelsbekk ut til høring og offentlig ettersyn. Vedtak ble fattet i Formannskapet 12.06.2018.

Planforslaget omfatter eksisterende bebyggelse for Skjellsbekk borettslag, og planforslaget legger til rette for utvidelser av eksisterende boliger, hvor målet er å ivareta områdets kvaliteter og en helhetlig utforming av eventuelle påbygg/tilbygg.

 Saksdokumenter kan finnes på kommunens nettsider under politiske saker og møter – formannskapet 12.06.2018, sak PS 0090/18.

 Spørsmål om planarbeidet kan stilles til: Drammen kommune v/planavdelingen:

Telefon kundesenteret: 32 04 00 00
Epost:

Alle innspill og uttalelser sendes til:
Postadresse: Drammen kommune, Byplan, postboks 7500, 3008 Drammen
Eller E-post:

Vennligst merk spørsmål og merknader til planforslaget med «15/9610 - Detaljregulering for Skjelsbekk»

Frist for innspill til planarbeidet er satt til 27.08.2018.