I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 legges forslag til Detaljregulering for fv. 36 Tilfartsvei vest del 2/Tilfartsvei Konnerud ut til høring og offentlig ettersyn. Vedtak ble fattet i Formannskapet 09.04.2019.

Planforslaget omfatter:

  • Tilfartsvei vest del 2, som starter på Sundland, går inn i tunnel under Professor Smiths allé og kommer ut i dagen igjen ovenfor Bjørkelia, og derfra fortsetter til et kryss med E134 ovenfor Bjørkelia.
  • Tilfartsvei Konnerud, som starter i det nye krysset med E134 og kobler seg til eksisterende Konnerudgata opp mot Konnerud.

Hensikt med planen
Hensikten med planen er å fastsette trasé for fv. 36 Tilfartsvei vest del 2 og Tilfartsvei Konnerud, samt kryssløsninger for tilknytning til E134 og fv. 36 Konnerudgata. Planen viser også hvordan sidearealene til den nye veien skal brukes og hvilke arealer som trengs for å bygge veien.

Informasjon om planforslaget 

Planforslaget og alle tilhørende dokumenter finner du her, du finner også informasjon om prosjektet på Statens vegvesens prosjektside her

I høringsperioden arrangerer Statens vegvesen i samarbeid med Drammen kommune:

  • Åpent møte onsdag 15. mai kl. 18:00. 
  • Åpen kontordag onsdag 22. mai kl. 14:00 – 19:00. På den åpne kontordagen kan du når som helst i dette tidsrommet komme og snakke med planleggerne og få svar på spørsmål. 

Både åpent møte og åpen kontordag avholdes på NSB Kompetansesenter, Bygg M, Skogliveien 4 på Sundland.

Kontaktinformasjon

I Statens vegvesen kan du kontakte:

  • Prosjektleder Nils Brandt, tlf. 993 86 033 eller e-post:
  • Planleggingsleder Kari-Anne Narum, tlf. 928 03 674 eller på e-post:

I Drammen kommune kan du kontakte:

  • Prosjektkoordinator Liv Marit Carlsen, Drammen kommune, tlf. 402 14 840 eller e-post:   

Ønsker du å uttale deg til planforslaget?

Alle som ønsker det, kan uttale seg til planforslaget. Uttalelser må være skriftlige.

Alle uttalelser sendes til: 

Drammen kommune, Byplan

Postboks 7500

3008 Drammen

Eller per E-post til:

Vennligst merk uttalelsene til planforslaget med «PLAN-19/01007 Detaljregulering for Tilfartsvei vest del 2 og Tilfartsvei Konnerud».

 

Frist for uttalelse til planforslaget er 14. juni 2019.