I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 legges forslag til områderegulering med konsekvensutredning (KU) for Holmen ut til høring og offentlig ettersyn.

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 legges forslag til områderegulering med konsekvensutredning (KU) for Holmen ut til høring og offentlig ettersyn. Vedtak ble fattet i Formannskapet 20.03.2018.

Planforslaget gjelder Holmen og legger grunnlaget for økt aktivitet og arealutnyttelse ved utfylling. Dette skal blant annet bidra til å realisere planlagte byutviklingstiltak i Drammen, og avlaste Drammen bys sentrale områder på Sundland, Nybyen, Tangen, og Brakerøya.

Saksdokumenter kan ses på Drammen kommunes innsynsportal, under politikk.

 Spørsmål om planarbeidet kan stilles til: Drammen kommune v/planavdelingen:

Telefon kundesenteret: 32 04 00 00
Epost:

Alle innspill og uttalelser sendes til:

Postadresse: Drammen kommune, Byplan, postboks 7500, 3008 Drammen
Eller E-post:  

Vennligst merk spørsmål og merknader til planforslaget med "15/8494".
Frist for innspill til planarbeidet er satt til 23.05.2018.