Bane NOR i samarbeid med Drammen kommune og Nedre Eiker kommune kunngjør i medhold av Plan- og bygningsloven §§ 11-5 og 11-12 oppstart av arbeid med kommunedelplan med konsekvensutredning for hensettingsanlegg i Drammensområdet. Samtidig legges forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn jf. PBL. §§ 4-1 og 11-13.

Bane NOR planlegger etablering av nytt hensettingsanlegg i Drammensområdet. Planarbeidene er forankret i Nasjonal transportplan 2018-29. Det skal etableres hensettingsplasser for 36 enkle persontogsett av en lengde på 110 meter i nærheten av Drammen. Bane NOR har i forslaget til planprogram anbefalt høring av 8 alternative lokaliseringer for anlegget.

Forslag til planprogram med tilhørende vedlegg ligger ute til offentlig ettersyn i 7 uker, i perioden 28. mars til 19. mai 2019 på følgende sider:

Bane NOR, Postboks 4350, 2308 Hamar eller . Merk forsendelse:
«Saksnr. 201900859. Høringsuttalelser til planprogram for hensetting Drammensområdet».

Frist for å komme med uttalelser er 19. mai 2019

Kommunene og Bane NOR inviterer til åpne informasjonsmøter og åpne kontordager i høringsperioden, og disse vil bli avholdt følgende dager:

Åpne informasjonsmøter:

  • Nedre Eiker: 9. april kl. 18:00 - 20:00 i kommunestyresalen på Rådhuset i Mjøndalen
  • Drammen: 11. april kl.18:00 - 20:00 på Papirbredden, Grønland 58

Åpne kontordager:

  • Nedre Eiker: 24. april, kl. 12:00 - 17:00 på Biblioteket i Mjøndalen
  • Drammen: 25. april, kl. 15:00 - 20:00 i Info-senteret til Utbygging Drammen-Kobbervikdalen (Tollbugata 4, inngang fra Schultz gate)
  • Drammen: 29. april, kl. 12:00 - 17:00 i Info-senteret til Utbygging Drammen-Kobbervikdalen (Tollbugata 4, inngang fra Schultz gate)
  • Nedre Eiker: 07. mai, kl. 14:00 - 19:00 på Biblioteket i Mjøndalen

Spørsmål til planprogrammet kan rettes til Bane NOR ved:

  • Prosjektleder Fredrik Haga, e-post:
  • Planleggingsleder Marit K. Bjørke, e-post:
  • Kommunikasjonsrådgiver Esben Svendsen, e-post: