I hht. plan- og bygningsloven § 12-8 kunngjøres med dette igangsetting av arbeid med reguleringsplan for eiendommene gnr 113 / bnr 343, 599, 600, 649, 739 og 994. I hht. plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for eiendommene gnr 113 / bnr 343, 599 og del av 600, 649 og 994.

Varslingsannonsen finnes i sin helhet her.