Bystyret har i møte 19.12.17 vedtatt utbyggingsavtale for Engene 43, 45 og Peder Buchs gate 1

Utbyggingsavtalen omfatter opparbeidelse av fortau og opprusting av park og finnes på sak 216/17.