Tore Opdal Hansen

Ordfører

Tlf: 32 04 60 70

Tore Opdal Hansen er ordfører og folkevalgt i Drammen kommune. Opdal Hansen representerer partiet Høyre, og ble innvalgt i bystyret ved valget i 1979. Han ble valgt til ordfører i Drammen i 2003, og har hatt vervet siden.

Ordførerens kalender

Mandag

1000 - 1400  Forprosjekt Helseklynge, Fylkeshuset

1600 - 2000  Bystyremøte ny kommune

Tirsdag

0830 - 1000  Møte ordfører/rådmann

1000 - 1100  Møte Høyres gruppeleder'

1100 - 1200  Møte gruppeledere

1200 - 1400  Gruppemøte

1400 - 2200  Formannskapsmøte

Onsdag

0900 - 1030  Kommunereform

1200 - 1400  Reservert (mulig møte)

Torsdag

0900 - 1300  Møte Fellesnemnda + PSU,Gamle kirkepl.

1000 - 1200  Møte representantskapet DRBV

1200 - 1400  Møte representantskapet 110-sentralen

1600 - 1700  Jernbanedirektoratet i Drammen

1600 - 1800  Papirbredden 10 år

Fredag

0800 - 1230  Ordførermøte Buskerud, Oslo

Lørdag

1900 - 2330  IL Helles - 100-års jubileum