Tore Opdal Hansen

Ordfører

Tlf: 32 04 60 70

Tore Opdal Hansen er ordfører og folkevalgt i Drammen kommune. Opdal Hansen representerer partiet Høyre, og ble innvalgt i bystyret ved valget i 1979. Han ble valgt til ordfører i Drammen i 2003, og har hatt vervet siden.

Ordførerens kalender

Fredag

0930 - 1200 Besøk fra Nes kommune

1200 - 1300 Besøk fra Pakistan

Mandag

1000 - 1200  Nye lærlinger, "Skap gode dager"

1200 - 1400 Møte med Vardar AS

Tirsdag

0830 - 1000  Møte ordfører/rådmann

1000 - 1100 Møte Høyres gruppeleder

1200 - 1300 Avtale

1400 - 1500 Besøke Lærings- og mestringssenteret

1800 - 1900  Kulturskolens semesteråpning

Onsdag

0900 - 1030  Formøte til møte i Fellesnemnda

1430 - 1530  Besøke Legetjenesten

1800 - 1900  Markering nytt dekke på Kjappen

Torsdag

0900 - 1500  Møte i Fellesnemnda, Biblioteket

1100 - 1330  Avtale, Drafnkollen/Blektjerne

Fredag

1130 - 1300  Lunsj med deltakere i Kunst Rett Vest

1330 - 1400  Innlegg NXT

1700 - 1800  Høyre i parken

1800 - 1900  Mottakelse i Storstua

Søndag

1100 - 1200  Jubileum Hellas IF 100 år

Mandag

1000 - 1100  Avtalt møte

Tirsdag

0830 - 1000  Møte ordfører/rådmann

1000 - 1100  Møte Høyres gruppeleder

0900 (?) - 1300  Prosess for arbeid med ny parkeringsstrategi

1600 - 1900  Politikerverksted - Kulturminneplan

Onsdag

0900 - 1000  Kommunereform, arbeidsmøte

1430 - 1500  HSO-samling

Torsdag

1430 - 1500  HSO-samling

1800 - 1900  Parkeringsstrategi - åpent folkemøte

2000 - 2100  Buskerud Høyre

Fredag

1730 - 1930  Premiere - The Lost Café, movie Union Scene

Søndag

1200 - 1300   "PS Jeg har MS" - hilsen v/ åpning fotoutstilling