Dato og tema

 25.09.2017  Brev til Kunnskapsdepartementet v/statsråden - Stort behov for betydelig flere studieplasser ved sykepleierutdanningen i Drammen

22.05.2017  Brev til Klima- og miljødepartementet - Alternativer til gummigranulat som ifyll i kunstgressbaner

010617  Brev til Justisdepartementet v/justisminister Per-Willy Amundsen - SAMLOK i Drammen

 210317  Brev til Justisminister Jan-Willy Amundsen - Politihøgskolen bør  legges til Drammen