Dato og tema

24.01.2019 Invitasjon til Næringsforeningen i Drammensregionen og Byen Vår Drammen

02.11.2018 Brev til Justis- og beredskapsdeprtementet - Høyere pris for dårligere beredskap

15.03.2018  Brev fra Justis- og beredskapsdepartementet - Nytt tinghus i Drammen

13.02.2018  Brev til Justis- og beredskapsdepartementet - Nytt tinghus i Drammen

23.08.2017 Brev til fylkesordfører Roger Rybberg - lokalisering av tømmerterminal

 25.09.2017  Brev til Kunnskapsdepartementet v/statsråden - Stort behov for betydelig flere studieplasser ved sykepleierutdanningen i Drammen

22.05.2017  Brev til Klima- og miljødepartementet - Alternativer til gummigranulat som ifyll i kunstgressbaner

010617  Brev til Justisdepartementet v/justisminister Per-Willy Amundsen - SAMLOK i Drammen

 210317  Brev til Justisminister Jan-Willy Amundsen - Politihøgskolen bør  legges til Drammen