På denne siden ligger spørsmål innsendt av bystyrets medlemmer.

2019

 

Eivind Knudsen: Snødeponi
Hilde Hovengen: Status for eksternt varslingsorgan
Eivind Knudsen: Leieforhold for Drammen Sportsdykkere
Ståle Sørensen: P-plasser ved Blichs gate
Thorbjørn Faber Geirbo: Status rewilding
Hilde Hovengen: Barnevernsbarn i enetiltak
Ståle Sørensen: Vedr. midlertidig P-plass på Strømsø
Yousuf Gilani: Innendørs treningsnett for cricket
Ulf Erik Knudsen: Tiggere og kriminalitet?
Ulf Erik Knudsen: Trollstien 51
Billy Taranger: Overskudd i kommersielle barnehager
Arve Vannebo: Støyisolering i Bjørnstjerne Bjørnsons gate
Rune Kjeldsen: Pengebruk
Hilde Hovengen: Faglærte Helsehuset
Fredrik Haaning: Forkjørsvei i Baker Thons Allè
Hilde Hovengen: Bekymringsmelding Drammen Helsehus
Arve Vannebo: Strøksutvikling Nedre Bragernes/Brakerøya
Vannforsyning i Drammen kommune
Svar på politikerspørsmål til rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2019

Ulf erik Knudsen: Mulig brudd på taushetsplikt
Ole Hovengen: Trenering av integreringsbarometeret
Arve Vannebo: Setningsskader Strømsgodset Hageby
Ole Hovengen: Overfylt agenda og behandling av varsel 19/2018
Billy Taranger: Forsvarlig oppholdssted for romfolket i byen
Billy Taranger: Progresjon av sykkelveier i Drammen 2019
Ulf Erik Knudsen: Hotvetveien 142
Fredrik Haaning: Forespørsel til ordfører
Hilde Hovengen: Palliativ avdeling Helsehuset
Ulf Erik Knudsen: Falleferdig skur på Strømsø
Ulf Erik Knudsen: Pavarotti bar og konserter - status
Dag Ebbestad: Vedtak HSO
Ulf Erik Knudsen: Boliger Tangenkaia
Kjell Arne Hermansen: Veifinansiering
Ole Hovengen: Bystyret på nett
Ståle Sørensen: Interpellasjon om Buskerudbypakke 2
Thorbjørn Faber Geirbo: Buskerudbypakke 2 og tiltaksutredning for lokal luftkvalitet
Ståle Sørensen: Ressursbruk i Buskerudbypakke 2
Ståle Sørensen: Trafikkavvikling i Drammen
Ole Hovengen: Bystyret på nett
Ståle Sørensen: Riving i Drammen
Eivind Knudsen: Sykelønnsordning
Thorbjørn Faber Geirbo: Fiskekort i Finnemarka
Ulf Erik Knudsen: Deponering av snø
Ulf Erik Knudsen: Parlamentarisk styreform
Arve Vannebo: St. Hans feiring
Ståle Sørensen: Klimasats og Drammen
Fredrik Haaning: Samordning av grave- og anleggsarbeider
Hilde Hovengen: Undergang ved Statens Hus
Ulf Erik Knudsen: Dumping av snø
Lavrans Kierulf: Kvinnedagen 8. mars
Yousuf Gilani: Partistøtte
Silje Marie Breivik: Hjertesone
Billy Taranger: Forbud for privatpersoner å sende opp raketter
Fredrik Haaning: Leddbusser vinterstid2018

Ståle Sørensen: Ladepunkter i borettslag
Ulf Erik Knudsen: Varighet av stengte veier i Drammen
Svar på politikerspørsmål til rådmannens forslag til økonomiplan 2019 - 2022

Eivind Knudsen: Støy i sentrumsnære områder

Ståle Sørensen: Eplehagefortetting
Hilde Hovengen: Midlertidig forføyning i anskaffelsesprosess
Hilde Hovengen: IKT system nede og konsekvenser for tjenester levert i HSO
Ulf Erik Knudsen: Fakturering av vann/avløp og renovasjon
Silje Marie Breivik: Jordmor-stillinger i Drammen kommune
Billy Taranger: Plasthall på Børresen skole
Thorbjørn Faber Geirbo: Hans Tordsens gate / Nordbyveien
Eivind Knudsen: Gravearbeider Betzy Kjeldsbergs vei
Yousuf Gilani: Utbygging Åskollen skole
Eivind Knudsen:Utbygging Åskollen skole
Billy Taranger: Godtgjørelse til partier
Ståle Sørensen: Spregningsarbeider i Strøtvetveien
Ulf Erik Knudsen: Støtte til barne- og ungdomsorganisasjoner
Ståle Sørensen: Vedr. verneverdig Jugendvilla
Billy Taranger: Vedlikehold av sykkelveiene
Hilde Hovengen: Sikkerhet for mottagere av hjemmetjenester
Ulf Erik Knudsen: Innbyggerinitiativ småhusområder
Eivind Knudsen og Dag Ebbestad: Drammen Helsehus
Ulf Erik Knudsen: Status analyse om sosialhjelp
Yousuf Gilani: Parkeringssituasjon i Tollbugata
Hilde Hovengen:
Boligsituasjon i Drammen

2017

 

 

2016

2015