På denne siden ligger spørsmål innsendt av bystyrets medlemmer.

 

Hilde Hovengen: Spørsmål nr. 3 (2018)
Hilde Hovengen:
Bemanning
Arve Vannebo: Spørsmål nr. 1 (2018)

2017

Eivind Knudsen: BPA ordning
Havva Cukurkaya: Mottak i Drammen
Thorbjørn Faber Geirbo: Markering av sykkelfelt
Svar på spørsmål til økonomiplan 2018-2021

Dag Ebbestad: Betzy krisesenter
Ståle Sørensen: Ombygging Nordbyveien
Hilde Hovengen: Byggesak i Øvre Storgate
Ståle Sørensen: Lindum
Ståle Sørensen: Fritak og permisjon
Ulf Erik Knudsen: Ulvekula
Yousuf Gilani: Marienlyst
Billy Taranger: Ladestasjoner
Jon Helgheim: Helsehuset
Jon Helgheim: Trafikksituasjon i Nordbyveien
Ulf Erik Knudsen: Ansettelse av prosjektrådmann
Sølvi Bestvold: Spørsmål til komité for kultur, idrett og byliv
Jon Helgheim: Vedlikehold av kommunale boliger
Eivind Knudsen: Trygghetsalarm
Hilde Hovengen: Eksternt varslingssystem
Hilde Hovengen: Øvre Storgate
Masud Gharahkhani: Søknad - Drammen ballklubb

2016

2015