På denne siden ligger spørsmål innsendt av bystyrets medlemmer.

2018

Ståle Sørensen: Ladepunkter i borettslag
Ulf Erik Knudsen: Varighet av stengte veier i Drammen
Svar på politikerspørsmål til rådmannens forslag til økonomiplan 2019 - 2022

Eivind Knudsen: Støy i sentrumsnære områder

Ståle Sørensen: Eplehagefortetting
Hilde Hovengen: Midlertidig forføyning i anskaffelsesprosess
Hilde Hovengen: IKT system nede og konsekvenser for tjenester levert i HSO
Ulf Erik Knudsen: Fakturering av vann/avløp og renovasjon
Silje Marie Breivik: Jordmor-stillinger i Drammen kommune
Billy Taranger: Plasthall på Børresen skole
Thorbjørn Faber Geirbo: Hans Tordsens gate / Nordbyveien
Eivind Knudsen: Gravearbeider Betzy Kjeldsbergs vei
Yousuf Gilani: Utbygging Åskollen skole
Eivind Knudsen:Utbygging Åskollen skole
Billy Taranger: Godtgjørelse til partier
Ståle Sørensen: Spregningsarbeider i Strøtvetveien
Ulf Erik Knudsen: Støtte til barne- og ungdomsorganisasjoner
Ståle Sørensen: Vedr. verneverdig Jugendvilla
Billy Taranger: Vedlikehold av sykkelveiene
Hilde Hovengen: Sikkerhet for mottagere av hjemmetjenester
Ulf Erik Knudsen: Innbyggerinitiativ småhusområder
Eivind Knudsen og Dag Ebbestad: Drammen Helsehus
Ulf Erik Knudsen: Status analyse om sosialhjelp
Yousuf Gilani: Parkeringssituasjon i Tollbugata
Hilde Hovengen:
Boligsituasjon i Drammen

2017

 

 

2016

2015