På denne siden ligger spørsmål innsendt av bystyrets medlemmer.

 2018

Svar på spørsmål i forbindelse med 1. tertialrapport 2018
Arve Vannebo:
Ansvarsrett
Hilde Hovengen:
Dispensasjonssaker
Eivind Knudsen:
Barnevern
Arve Vannebo:
Arbeidet med ny Konnerudnedføring
Knudsen og
Ebbestad: Fysioterapeutavtaler 
Victoria Øverland:
SFO og AKS ved Frydenhaug skole
Hilde Hovengen:
Aronsløkka skole
Dag Ebbestad:
Brannsikkerhet
Hilde Hovengen:
Hvordan fremme saker
Odd Gusrud:
Støttekontaktordning
Ulf Erik Knudsen:
Boligkjøp
Arve Vannebo:
Luftkvalitet i Drammen
Billy Taranger:
Mobilbruk
Ulf Erik Knudsen:
Fastsetting av møter
Silje Marie Breivik:
Hjertesone
Hilde Hovengen:
Juridisk bistand - byggesaker
Dag F. Edvardsen:
Brandengen skole
Thorbjørn F. Geirbo:
Bemanningsnorm og pedagognorm
Eidi Ann Hansen:
Bemanningsnorm og pedagognorm
Ståle Sørensen:
Grønne festivaler
Ståle Sørensen:
Ladepunkter
Ulf Erik Knudsen:
Bydelspub
Haydar Øzbal og Billy Taranger:
Alkoholbruk i Drammen kommune
Billy Taranger:
Vaktmesterordning på skolene
Odd Gusrud:
Bommer - motorveibrua
Marianne Lundteigen:
Sykehustomt
Hilde Hovengen:
Eksternt varslingssystem
Hilde Hovengen:
Vaksinasjon
Hilde Hovengen:
Bemanning
Arve Vannebo: Vintervedlikehold

2017

Eivind Knudsen: BPA ordning
Havva Cukurkaya: Mottak i Drammen
Thorbjørn Faber Geirbo: Markering av sykkelfelt
Svar på spørsmål til økonomiplan 2018-2021

Dag Ebbestad: Betzy krisesenter
Ståle Sørensen: Ombygging Nordbyveien
Hilde Hovengen: Byggesak i Øvre Storgate
Ståle Sørensen: Lindum
Ståle Sørensen: Fritak og permisjon
Ulf Erik Knudsen: Ulvekula
Yousuf Gilani: Marienlyst
Billy Taranger: Ladestasjoner
Jon Helgheim: Helsehuset
Jon Helgheim: Trafikksituasjon i Nordbyveien
Ulf Erik Knudsen: Ansettelse av prosjektrådmann
Sølvi Bestvold: Spørsmål til komité for kultur, idrett og byliv
Jon Helgheim: Vedlikehold av kommunale boliger
Eivind Knudsen: Trygghetsalarm
Hilde Hovengen: Eksternt varslingssystem
Hilde Hovengen: Øvre Storgate
Masud Gharahkhani: Søknad - Drammen ballklubb

2016

2015