Fra 11. september kl. 21.00 kan du følge den foreløpige opptellingen i Drammen kommune og landet for øvrig.

På www.valgresultat.no får fortlåpende resultatet av opptalte forhåndsstemmer og kretsvise resultater.