Din bostedadresse i folkeregisteret 30. juni 2017 avgjør hvor du har stemmerett og hva som er ditt stemmelokale.

Stemmerett

Disse har stemmerett ved stortingsvalg.

Norske statsborgere som:

 • vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret og som
 • er, eller noen gang har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge, og som
 • ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53.

Mantallet

For å kunne stemme ved stortingsvalget, må du være innført i manntallet. Alle norske statsborgere blir automatisk innført i manntallet.

Manntallet lages på bakgrunn opplysningene som er registrert om velgeren i folkeregisteret 30. juni i valgåret Har du flyttet til en annen kommune etter 30. juni 2017, er du registrert i manntallet i kommunen du flyttet fra. På valgdagen kan du kun avlegge stemme i den kommunen.

Har du sammenhengende bodd mer enn 10 år i utlandet, opphører den automatiske registreringen. Dersom du da ønsker å stemme ved valget, må du søke om å bli innført i manntallet (pdf).

Med utgangspunkt i mantallet sender kommunen ut valgkort til alle med stemmerett. 

Samemantallet

For å kunne stemme ved sametingsvalget må du være registrert i samemantallet.

Alle personer som står i samemanntallet i Drammen har fått tilsendt egen informasjon om valget.

Søknad om innføring eller eventuell klage sendes til Sametinget.

For mer informasjon om Sametingets valgmanntall se www.sametinget.no

Valgkort

Alle som er registrert i mantallet mottar valgkort. På kortet finner du informasjon om åpningstid og hvilket valglokale du skal bruke på valgdagen.

Dersom du forhåndsstemmer, kan du stemme i hvilken som helst kommune i landet. Din stemme blir da sendt til din hjemkommune.

Du må ikke ha ha med valgkortet for å stemme, men det forenkler arbeidet for valgfunksjonærene dersom du tar det med. Det går derfor raskere for deg å stemme dersom du har med deg valgkortet.

Har du ikke mottatt valgkortet i posten, kan det skyldes problemer med postgangen. Dersom du ikke har mottatt valgkort eller har mistet det, kan du altså møte opp i valglokalet likevel for å stemme. 

Valgkortet gjelder ikke som legitimasjon.

Legitimasjon

Alle velgere skal vise legitimasjon, selv om velgeren er kjent for stemmemottaker. Gyldig legitimasjon skal inneholde:

 • Navn
 • Bilde
 • Fødselsdato

Eksempler på gyldig legitimasjon:

 • Pass
 • Sertifikat
 • Bankkort med bilde
 • Studentbevis

Husk

 • Du må ha med legitimasjon for å stemme
 • Tar du med valgkortet, går stemmegivningen raskere