Lån gratis lokaler på skolene, leie idrettsanlegg, bruke torgplass.

Låne lokaler ved skoler

Skolene i Drammen er aktivitetssentere for bydelene sine. Frivillige organisasjoner og andre ikke-komersiele tiltak i nærmiljøet kan låne lokaler på ettermiddager og i helger.

Book lokaler ved skoler selv

Drammen kommune tilbyr nå en digital bookingtjeneste for skolelokaler.

For å booke lokaler, gå til: 

Vilkår for leie av skolelokaler.

Låne gratis møterom på Drammensbibioteket

Drammensbiblioteket har et møterom (inntil 20 personer) i 2. etasje som kan lånes gratis av ideelle organisasjoner, lag og foreninger.

Det går også an å kontakte Drammensbiblioteket for mulig samarbeid om arrangement

Leie idrettsanlegg og -haller

Bruke torgplass, fortau, gater og parker