1. I hvilken grad svarte frokostmøtet til forventningene?
2. I hvilken grad anser du slike frokostmøter som positivt for din bedrift?
3. I hvilken grad anser du publisering av kommunens avtaler og konkurranser på nett til å være positivt for din bedrift?
4. I hvilken grad var presentasjonen og møtet med innkjøpssjefen nyttig?
5. I hvilken grad var møtet med de forskjellige innkjøperne nyttig?
6. I hvilken grad var matserveringen tilfredsstillende?