Fra høsten 2019 er skolefritidsordninga organisert som aktivitetsskole (AKS). Aktivitetsskolen er et tilbud for barn på 1.–4. trinn i deres fritid. Tilbudet gjelder før og etter ordinær skoledag, og i skolens ferier.

Bestille, endre eller si opp plass

Bestill eller endre plass
Si opp plass
Søk om redusert pris

Hva koster AKS?

Familier med samlet brutto inntekt på under 462 000 kroner i året kan søke om gratis ettermiddagsplass på AKS og IFO. Søknadsfrist før nytt skoleår er 15. mai.

Hva får barnet ditt hos AKS?

Aktivitetsskolene i Drammen skal gi et læringsstøttende og læringsfremmende tilbud. Barna på Aktivitetsskolen skal oppleve glede, gode opplevelser, mestring og lek.

Også elever på 5. – 7. trinn kan få plass ved AKS jmf. Opplæringsloven §13-7.

 

Kontakt oss

Forvaltningskontoret for barnehage, skole og oppvekst

Telefon: 32 04 43 00

E-post: 

Besøksadresse: Engene 1, 3015 Drammen