Prisen er avhengig av plasstype, inntekt og om du har flere barn AKS.

Du kan velge mellom disse plassene:

PlasstypePris per måned
5 dager per uke 3238 kr
5 formiddager per uke 1295 kr
5 ettermiddager per uke 1943 kr
Halv plass (50 prosent) 1619 kr
Enkelt dag (ekstradager) 232 kr

Det tas forbehold om endringer fra 1. januar 2020 for betalingsbestemmelser og betalinggssatser på grunn av overgangen til nye Drammen kommune.

Mat

AKS tilbyr ett måltid hver ettermiddag til 150 kr i måneden. Summen kommer med på samme faktura for betaling AKS.

Fra høsten 2019 vil alle barn i AKS være med i ordningen med mat. Dersom du ikke ønsker å benytte deg av tilbudet om mat, send beskjed til 

Redusert pris for søsken

Dersom du har flere barn  AKS betaler du redusert pris. Du får det vi kaller søskenmoderasjon. Moderasjonen er 30 prosent for annet og 50 prosent fra og med det tredje barnet du har på AKS. Dette gjelder bare for 100 prosent-plasser, det vil si full tid.

Gratis ettermiddagsplass for familier med lav inntekt

Familier med lav inntekt har rett til gratis ettermiddagsplass på AKS eller IFO. Dette gjelder for familien som har samlet brutto inntekt på under 462 000 kroner.

Søk om gratis plass på AKS eller IFO

Betaling

  • Foresatte må betale for 11 måneder i henhold til de betalingssatser og retningslinjer som til enhver tid er vedtatt av bystyret.
  • Betalingen løper fra 1. august. Barn som starter opp i AKS i august kan avtale oppstart 15. august. Da løper betalingen fra 15. Se vedtekter for AKS §6.
  • Plassen opphører ved skyldig oppholdsbetaling for inntil 2 måneder. Det sendes ut skriftlig varsel på forhånd.

Oppsigelse

  • Plassen kan sies opp skriftlig med en måneds varsel den 30. i hver måned.
  • Oppsigelse av plass kan ikke skje etter 30.04. I tilfelle dette likevel skulle forekomme, vil foreldrebetalingen fortsette med fast månedlig beløp ut juni måned.

Si opp AKS-plass

Endring av plasstype

Du kan endre type plass barnet ditt har har i dag til en av ordningene du finner i tabellen ovenfor. Endringen gjelder fra 1. i neste måned. 

Hvem kan søke?

Bare foreldre og foresatte som har barnet folkeregistrert på sin adresse kan søke om AKS-plass. Det er også bare de som kan søke om å endre plasstype, redusert betaling eller si opp plassen.

Vi sender alltid regningene for AKS-plassen til den foreldren eller foresatte som har barnet folkeregistrert hos seg. Unntak for denne regelen er når andre enn foreldre eller foresatte betaler for plassen, slik som barnevernstjenesten eller asylmottak.

Foreldre eller foresatte som ikke har barnet folkeregistrert hos seg kan kjøpe ekstra tid eller enkeltdager på AKS.

Kontakt oss

Forvaltningskontoret for barnehage, skole og oppvekst

Telefon: 32 04 43 00

E-post: 

Besøksadresse: Engene 1, 3015 Drammen