Aronsløkka skole er en 1–7 skole, som ble åpnet i 1974. Det er tre paralleller på de fleste  trinn. På skolen går det nå ca 410 elever.

Aronsløkka skole utvikler og bygger et godt læringsmiljø for alle skolens elever, ansatte, ledelse og foreldre gjennom positiv handling og deltakelse. Dette gjøres med den  skoleomfattende innsatsmodellen PALS (positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling). I tillegg viderefører vi «Være sammen» fra barnehage og over på småskoletrinnet og inn i Aktivitetsskolen. Aronsløkka skolen jobber aktivt med fremtidens kompetanse gjennom 1:1 dekning av iPad på alle trinn og Kagan samarbeidslæring for å styrke og støtte utvikling av kompetanse og ferdigheter i kommunikasjon og samarbeid.

Aronsløkka aktivitetsskole er skolefritidsordning før og etter skolen, samt i de fleste ferier. Du kan lese mer om Aronsløkka AKS ved å følge lenken lenger ned på siden.

Sammen med de andre skolene på Åssiden og Åssiden IF jobber vi med sosialt entreprenørskap gjennom de to satsingene «Aktiv på Åssia» og «Et varmere Åssia».

Aronsløkka skoles handlingsplan for 2017

Nøkkelinformasjon

Facebook

Aronsløkka skole på Facebook

  

Null mobbing

Låne lokaler

Ønsker du booke lokaler til møter, øvinger, treninger m.m.?

Telefon

Aronsløkka skole og AKS: 32 04 93 60

E-post

Besøksadresse

Roligheten 3
3029 Drammen