Aronsløkka skole er en 1–7 skole, som ble åpnet i 1974. Det er to paralleller på hvert trinn. På skolen går det nå ca 400 elever. 

Aronsløkka skole utvikler og bygger et godt læringsmiljø for alle skolens elever, ansatte, ledelse og foreldre gjennom positiv handling og deltakelse. Dette gjøres med den skoleomfattende innsatsmodellen PALS (positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling).

Nøkkelinformasjon

Facebook

Aronsløkka skole på Facebook

  

Null mobbing

Låne lokaler

Ønsker du booke lokaler til møter, øvinger, treninger m.m.?

Telefon

Telefon: 32 04 93 60, SFO: 32 04 93 70

E-post

Besøksadresse

Roligheten 3
3029 Drammen