Aronsløkka skole er en 1–7 skole med i overkant av 400 elever og 55 ansatte.

 

«Vi vokser sammen» er skolens visjon. Aronsløkka skolen jobber aktivt med fremtidens kompetanse gjennom 1:1 dekning av iPad på alle trinn og Kagan samarbeidslæring.

Sammen med de andre skolene på Åssiden og Åssiden IF jobber vi med sosialt entreprenørskap gjennom de to satsingene «Aktiv på Åssia» og «Et varmere Åssia».

Nøkkelinformasjon

Facebook

Aronsløkka skole på Facebook

  

Null mobbing

Låne lokaler

Ønsker du booke lokaler til møter, øvinger, treninger m.m.?

Telefon

Aronsløkka skole og AKS: 32 04 93 60

E-post

Besøksadresse

Roligheten 3
3029 Drammen