Aronsløkka skole er en 1–7 skole, som ble åpnet i 1974. Det er to paralleller på hvert trinn. På skolen går det nå ca 400 elever.

Aronsløkka skole utvikler og bygger et godt læringsmiljø for alle skolens elever, ansatte, ledelse og foreldre gjennom positiv handling og deltakelse. Dette gjøres med den  skoleomfattende innsatsmodellen PALS (positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling). Aronsløkka skolen jobber aktivt med fremtidens kompetanse gjennom 1:1 dekning av iPad på flere trinn og Kagan samarbeidslæring for å styrke og støtte utvikling av kompetanse og ferdigheter i kommunikasjon og samarbeid.

Sammen med de andre skolene på Åssiden og Åssiden IF jobber vi med sosialt entreprenørskap gjennom de to satsingene «Aktiv på Åssia» og «Et varmere Åssia».

Aronsløkka skoles handlingsplan for 2017

Nøkkelinformasjon

Facebook

Aronsløkka skole på Facebook

  

Null mobbing

Låne lokaler

Ønsker du booke lokaler til møter, øvinger, treninger m.m.?

Telefon

Telefon: 32 04 93 60, SFO: 32 04 93 70

E-post

Besøksadresse

Roligheten 3
3029 Drammen