Administrasjon og ledelse

 NavnStillingE-postadresseTelefon
Lena Kilen Rektor 32 04 93 62 / 996 18 953
Grethe Amundsen Avd.leder 1.–3. trinn og AKS 32049360
Heidi Reffhaug Hulbak Avd.leder 4.–7.trinn 32049360
Jean Skog Kontormedarbeider  32049360

Lærere

1. trinn

NavnStillingE-postadresse
Marita Furuseth Tuominen Kontaktlærer 1. klasse
Marit Veierland Kontaktlærer 1. klasse
Kristin Wold Kontaktlærer 1. klasse
LInda Kristin Bjugn Kontaktlærer 1. klasse
Anette Nordal Johansen Faglærer 1. klasse
Victoria Rentsch Faglærere 1. klasse

2. trinn

Marit Flåterud Kontaktlærer 2. klasse
Marlene Østergård Kontaktlærer 2. klasse
Ann Kristin Grøtterud Kontaklærer 2. klasse
Celine Myhre Andersen Faglærer 2. klasse

3. trinn

Lina Nagle Kontaktlærer 3. klasse
Heidi Bergeli Kontaktlærer 3. klasse
Vibeke Korneliussen Kontaktlærer 3. klasse
Karoline Moen Hansen Faglærer 3. klasse

4. trinn

Grete Leknes Kontaktlærer 4. klasse
Henning Lystad Kontaktlærer 4. klasse
Iren Birkelid Silfwerling Faglærer 4. klasse
Tamanna Lofti Faglærer 4. klasse

5. trinn

Christina Gustavsen Kontaktlærer 5. klasse
Trude Meidell Kontaktlærer 5. klasse
William Østgård Faglærer 5. klasse
Marthe Kvislen Faglærer 5. klasse

6. trinn

Trude Opedal Kontaktlærer 6. klasse
Stine Storli Andreassen Kontaktlærer 6. klasse
Marianne Marki Faglærer 6. klasse
Cecilie Solberg Faglærer 6. klasse
Emel Yumuk Faglærer 6. klasse

7. trinn

Marianne Nielsen Kontaktlærer 7. klasse
Axel Ryde Nord Kontaktlærer 7. klasse
Monika Pettersen Kontaktlærer 7. klasse, elevrådsansvarlig
Emel Yumuk Faglærer kroppsøving og TL leder
Bente Jenssen Faglærer
Lise Smidesang I permisjon
Veronika Paulsen I permisjon
Emilie Sagen I permisjon

Marita Furuseth Tuominen I permisjon

Annet

Navn Område E-postadresse Telefon
Kari Bjertnes Bibliotek  
June Anete Green Kopstad Helsesykepleier Alle dager utenom fredag: 32 04 93 72
Espen Paterson "Aktiv på Åssia"  

SFO  og pedagogiske medarbeidere

NavnStillingE-postadresse
Bjørg Kari Johnsrud AKS og ped.medarbeider
Nina Kristin Dahlberg AKS og ped.medarbeider
Karin Lislelid AKS og ped.medarbeider
Siw Ingrid S. Halvorsen AKS og ped.medarbeider
Solmaz Rezaei AKS og ped.medarbeider  
Connie Piirainen AKS og ped.medarbeider
Brent Librizzi AKS og ped.medarbeider
(Niki) Simnikiwe Siqebeng AKS og ped.medarbeider 
(Pama) Pathmaanithy Mailvaganam  AKS  
Cathrine Løkken Kristiansen AKS og ped.medarbeider