Administrasjon og ledelse

 NavnStillingE-postadresseTelefon
Lena Kilen Rektor 32 04 93 62 / 996 18 953
Grethe Amundsen Avd.leder 1.–4.trinn  
Marcus Kathrud Avd.leder 5.–7.trinn og SFO  
Jean Skog Kontormedarbeider  

Lærere

1. trinn

NavnStillingE-postadresse
Marita Furuseth Tuominen Kontaktlærer 1. klasse
Marit Flåterud Kontaktlærer 1. klasse
Emilie Sagen  Kontaktlærer 1. klasse
Sandra Røren Faglærer 1. klasse

2. trinn

Heidi Bergeli Kontaktlærer 2. klasse
Vibeke Korneliussen Kontaktlærer 2. klasse
William Østgård Faglærer 2. klasse
Marianne Marki Faglærer 2. klasse

3. trinn

Marit Veierland Kontaktlærer 3. klasse
Grete Leknes Kontaktlærer 3. klasse
Iren Birkelid Silwferling Kontaktlærer 3. klasse
William Østgård Faglærer 3. klasse

4. trinn

Linda Kristin Bjugn Kontaktlærer 4. klasse
Veronika Paulsen Kontaktlærer 4. klasse
Sandra Røren Faglærer 4. klasse
William Østgård Faglærer 4. klasse

5. trinn

Trude Opedal Kontaktlærer 5. klasse
Stine Storlie Andreassen Kontaktlærer 5. klasse
Marianne Marki Faglærer 5. klasse
Cecilie Solberg Faglærer 5. klasse

6. trinn

Nina Evensen Reed Kontaktlærer 6. klasse
Lise Smidesang Kontaktlærer 6. klasse
Kristine Myhre Kontaktlærer 6. klasse
Peik Strømøy Faglærer 6. klasse
Heidi Reffhaug Hulbak Faglærer 6. klasse

7. trinn

Henning Lystad Kontaktlærer 7. klasse
Christina Gustavsen Kontaktlærer 7. klasse
Trude Meidell Kontaktlærer 7. klasse
Monika Pettersen Kontaktlærer 7. klasse, elevrådsansvarlig
Aud Ellen Brevik  Faglærer 7. klasse  
Tuan Eriksen Faglærer kroppsøving og TL leder
Irene Fundingsland Andersen I permisjon
Emel Yumuk I permisjon  

Annet

Navn Område E-postadresse Telefon
Kari Bjertnes Bibliotek  
June Anete Green Kopstad Helsesøster Alle dager utenom fredag: 32 04 93 72
Espen Paterson "Aktiv på Åssia"  

SFO  og pedagogiske medarbeidere

NavnStillingE-postadresse
Bente Blegeberg Jenssen SFO og ped.medarbeider
Randi Kristiansen SFO og ped.medarbeider
Bjørg Kari Johnsrud SFO og ped.medarbeider
Nina Kristin Dahlberg SFO og ped.medarbeider
Karin Lislelid SFO og ped.medarbeider
Siw Ingrid S. Halvorsen SFO og ped.medarbeider
Solmaz Rezaei SFO og ped.medarbeider  
Feruzan Azman SFO og ped.medarbeider
Connie Piirainen  SFO og ped.medarbeider
Brent Librizzi  SFO og ped.medarbeider
(Niki) Simnikiwe Siqebeng SFO og ped.medarbeider 
Jonathan Lindseth Pedagogisk medarbeider  
(Pama) Pathmaanithy Mailvaganam  SFO