Skole og fritidsordningen på Aronsløkka skole har ca 160 barn. Ansvarlig avdelingsleder er Grethe Amundsen.

 Grethe Amundsen –

 Infobrosjyre Aronsløkka AKS

Åpningstider

 • Mandag-fredag: 07.00–17.00

Oppfølging av AKS-plasser og betaling

Det er forvaltningskontoret for barnehage, skole og oppvekst som nå følger opp plasser og betaling av AKS

Kontaktinfo: Forvaltningskontoret for barnehage, skole og oppvekst
Telefon: 32 04 43 00
E-post:
Besøksadresse: Drammen Rådhus, Engene 1, 3008 Drammen

Base 1 og Base 2

AKS-basene på Aronsløkka heter Base 1 og Base 2 

Base 1

 • Base for elever fra 1. og 4.trinn.

 • Base 1 ligger midt i hovedbygningen og består av de tre rommene til første trinn, samt et eget AKS-rom

  • Ca. 70 barn

  • Telefon: 32 04 93 60 – Det er innvalg til basene.

Base 2

 • Base for elever fra 2. og 3.trinn

 • Ligger i paviljongen rett utenfor hovedbygningen

  • Ca. 80 barn
  • Telefon: 32 04 93 60 – Det er innvalg til basene.

Planleggingsdager skoleåret 2018/2019

AKS holder stengt:

 • 30. juli
 • 31. august
 • 1. august 

Visjon: Vi vokser sammen

På skole og fritidsordningen på Aronsløkka skal vi:

 • Ta utgangspunkt i barnas behov 
 •  Skape trygghet og trivsel
 • Gi lekemulighet og grobunn for barnekulturen
 • Sikre helhet og sammenheng i oppvekstmiljøet

Fra SFO til AKS

AktivitetsskolenI forbindelse med «Læringsløp Drammen» skal alle skolefritidsordninger i bli aktivitetsskoler. Aktivitetsskolen Drammen ledes som et 4 årig prosjekt i Drammen kommune. Aktivitetsskolen er plassert som et forsterkningstiltak i Læringsløp Drammen - Å lykkes i hele læringsløpet.

I løpet av fire år skal det rulles ut Aktivitetsskoler ved alle barneskolene i Drammen. I Aktivitetsskolen skal barna møte læringsstøttende aktiviteter og et styrket aktivitetstilbud.

Målsettingen med prosjektet er å:

 • Motvirke sosiale forskjeller
 • Bedre integreringen
 • Øke det faglige læringsutbyttet i skolefritidsordningen
 • Øke deltakelsen i skolefritidsordningen

Innholdet i Aktivitetsskolen er organisert rundt læring innenfor disse områdene: språk AKS, aktive AKS, utforskende AKS og sosiale AKS.

Skolefritidsordning (SFO) - søk om gratis plass