Skole og fritidsordningen på Aronsløkka skole har ca 140 barn. Daglig leder for ordningen er Marcus Kathrud.

Åpningstider

 • Mandag-fredag: 07.00–17.00

Oppfølging av SFO plasser og betaling

Det er forvaltningskontoret for barnehage, skole og oppvekst som nå følger opp plasser og betaling av SFO

Kontaktinfo: Forvaltningskontoret for barnehage, skole og oppvekst
Telefon: 32 04 43 00
E-post:
Besøksadresse: Drammen Rådhus, Engene 1, 3008 Drammen

Fritz og Paviljongen

SFO-basene på Aronsløkka heter Fritz og Paviljongen.

Fritz

 • Base for elever fra 1. og 4.trinn.
 • Basekoordinator er Bente B. Jenssen
 • Ligger midt i hovedbygningen og består av de tre rommene til første trinn, samt et eget SFO-rom
 • Ca. 75 barn
 • Telefon: 32 04 93 70

Paviljongen

 • Base for elever fra 2. og 3.trinn
 • Basekoordinator er Karin Lislelid
 • Ligger i paviljongen rett utenfor hovedbygningen
 • Ca. 70 barn
 • Telefon: 32 04 93 73

Planleggingsdager

SFO holder stengt:

 • 31. juli
 • 1. august
 • 17. august 

Visjon: Vi vokser sammen

På skole og fritidsordningen på Aronsløkka skal vi:

 • Ta utgangspunkt i barnas behov 
 •  Skape trygghet og trivsel
 • Gi lekemulighet og grobunn for barnekulturen
 • Sikre helhet og sammenheng i oppvekstmiljøet

Fra SFO til AKS

AktivitetsskolenI forbindelse med «Læringsløp Drammen» skal alle skolefritidsordninger i bli aktivitetsskoler. Aktivitetsskolen Drammen ledes som et 4 årig prosjekt i Drammen kommune. Aktivitetsskolen er plassert som et forsterkningstiltak i Læringsløp Drammen - Å lykkes i hele læringsløpet.

I løpet av fire år skal det rulles ut Aktivitetsskoler ved alle barneskolene i Drammen. I Aktivitetsskolen skal barna møte læringsstøttende aktiviteter og et styrket aktivitetstilbud.

Målsettingen med prosjektet er å:

 • Motvirke sosiale forskjeller
 • Bedre integreringen
 • Øke det faglige læringsutbyttet i skolefritidsordningen
 • Øke deltakelsen i skolefritidsordningen

Innholdet i Aktivitetsskolen er organisert rundt læring innenfor disse områdene: språk AKS, aktive AKS, utforskende AKS og sosiale AKS.

Skolefritidsordning (SFO) - søk om gratis plass