Med kunnskap strekker vi oss inn i fremtiden og gjør hverandre gode!

  • 510 elever
  • 55 ansatte
  • 1.–7. trinn
  • Bygget i 1957, utvidet i 2007 og 2014
  • 6  bygninger

Nøkkelinformasjon

 

  

Null mobbing

Låne lokaler

Ønsker du booke lokaler til møter, øvinger, treninger m.m.?

Telefon

32 04 53 30

E-post

Besøksadresse

Tverrliggeren 10
3038 Drammen