Administrasjon/ledelse

Navn Stilling Telefon E-postadresse
Lars Christian Gjøsæther Virksomhetsleder 32 04 53 30 / 900 98 220
Therese Thorbjørnsen Avdelingsleder 1. og 2. trinn 32 04 53 33
May-Kristin Høyen Avdelingsleder 3.-4.trinn og SFO 32 04 53 33 / 958 04 199
Ellen Schau Avdelingsleder 5.-7.trinn 32 04 53 33 / 920 57 859
Anja Bratland Spesialkonsulent 32 04 53 30 / 936 77 339
Anette Solvang Helsesøster 32 04 53 39
Camilla Tanberg Hansen Bibliotek  
Sissel Wiulsrud Basekoordinator SFO 32 04 53 30 / 416 89 005
Tone Gjermstad Basekoordinator SFO 32 04 53 30 / 416 89 005

Lærere

1. trinn

Navn Stilling E-postadresse
Silje Marie Nausthaug Kontaktlærer 1.1
Line Backmann Bekkevar Kontaktlærer 1.2 ?????
Susanne Steiner Kontaktlærer 1.3

2. trinn

Navn Stilling E-postadresse
Kristine N. Jensen Kontaktlærer 2.1
Siri Landa Wang Kontaktlærer 2.2
Gry Elisabeth Lagerqvist Kontaktlærer 2.3

3. trinn

Navn Stilling E-postadresse
Maiken Jakobsen Kontaktlærer 3.1
Emine Akteke Kontaktlærer 3.2
Julie Andrea Wiulsrud Luke Kontaktlærer 3.3
Therese Pettersen Kontaktlærer 3.4

4. trinn

Navn Stilling E-postadresse
Karianne Mørk Throndsen Kontaktlærer 4.1
Heidi Svartdal Gullichsen Kontaktlærer 4.2
Håvard Godøy Kontaktlærer 4.3

5. trinn

Navn Stilling E-postadresse
Guro Johanne Heggdal Kontaktlærer 5.1
Bente Bardal Kontaktlærer 5.2
Liv Brurberg Hansen Kontaktlærer 5.3

6. trinn

Navn Stilling E-postadresse
Marianne Nielsen Kontaktlærer 6.1
AnneLinn Hulsman Kontaktlærer 6.2
Monica Haugan Kontaktlærer 6.3

7. trinn

Navn Stilling E-postadresse
Bente Jenserud Kontaktlærer 7.1
Henrik Sørensen Kontaktlærer 7.2
Christian Evenshaug Kontaktlærer 7.3

Timelærere

Kristin Skjelderup
Irine Anandan
Dina Eriksen
Ingjerd Lie
Inger Lise Bjørnerud
Eldar Grønlie Olsen
Mona Almsbakken
Hilde Larsen Sola
Merethe Larsen
Lisbeth Backman
Siv Elin Iversen
Camilla Fjeld Gustavsen
Wenche Helen Berg

Pedagogiske medarbeidere skole / SFO

 Grethe Moe
 Vidar Pettersen