FAU – foreldrenes arbeidsutvalg – skal være et bindeledd mellom foreldre og skolens ledelse.

Hensikten med FAU er å sikre foreldrene medbestemmelse i viktige skolesaker og å sørge for et godt samarbeid og en effektiv flyt av informasjon mellom foreldrene og skolens ledelse. På den måten kan alle gode krefter forenes for å gjøre Åskollen til en best mulig skole både for elevene og for de ansatte.

FAU skoleåret 2016/17

FAU-Leder

Ranveig Menes Trætnes

Nestleder

Vibeke Nordahl-Paulsen

 

DKFU-representant

May Helen Askland Sipina

Kasserer

Lise Haffner

SU – Samarbeidsutvalg

I SU er foresatte, elever, lærere og skolens ledelse representert. Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.