Åssiden skole er en 1–7 skole med ca 380 elever fordelt i 2 eller 3 paralleller. 

Vi er opptatt av at elevene skal ha et godt læringsutbytte. For at dette skal bli best mulig mener vi at et godt miljø må til. Dette jobber vi målrettet mot gjennom det skoleomfattende programmet Positiv atferd, Støttende læringsmiljø og samhandling (PALS).

Vår skole bruker IKT som en integrert del av undervisningen. Vi bruker læringsplattformen Fronter som et verktøy i dette arbeidet. Elever og lærere har tilgang til informasjon som ligger på Fronter. Foresatte får tilgang til Fronter samtidig med at elevene meldes inn på skolen.

Nøkkelinformasjon

 

  

Null mobbing

Låne lokaler

Ønsker du booke lokaler til møter, øvinger, treninger m.m.?

Telefon

32 04 56 00

E-post

Besøksadresse

Vårveien 3
3024 Drammen