Nøsted skole er et alternativt tiltak som gir et sosialpedagogisk, tilpassa tilbud til elever i 10. klasse.

Elevene føres fram til ordinær grunnskoleeksamen, og Nøsted er ansvarlig for videre oppfølging over i videregående skole. Undervisningen legger vekt på kombinasjon av teoretisk undervisning og praktisk opplæring.

Kontakt

Avdelingsleder Yvonne Jansson Julseth

  • E-post: 
  • Telefon: 907 06 678