FAU ved Bragernes skole

FAU ved Bragernes skole er en gruppe foreldre som ønsker å bidra til at elevene ved skolen lærer mest mulig, og trives så godt som mulig. FAU er sammensatt av en foreldrekontakt fra hver klasse på skolen.

Vi jobber med tre hovedområder, det sosiale miljøet, det fysiske miljøet og vi hjelper til med praktiske oppgaver. Vi kan ta opp saker som gjelder grupper av elever, eller enkeltelever der foreldrene ønsker dette.

Representanter fra FAU er representert i SU – skolens samarbeidsutvalg. I SU sitter det representanter fra lærerne, rektor, FAU, og andre ansatte ved skolen. (Som regel representant fra SFO). I SU orienterer vi hverandre om det vi arbeider med, og det er et godt forum for å diskutere saker som angår alle som er representert.

 • Vi er også representert i Drammen Kommunale Foreldreutvalg (DKFU). Dette utvalget er satt sammen av representanter fra grunnskolene i Drammen, som samarbeider med kommunen når det gjelder saker som er av felles interesse for grunnskolene.

Et annet utvalg der foreldre med barn i skolen er representert er FUG (foreldreutvalget for grunnopplæringen). Medlemmene skal ha arbeidet aktivt som foreldrerepresentanter på skole- ellet kommunenivå.

Hvordan kan du engasjere deg som foreldrekontakt? 

En foreldrekontakt er en representant for foreldrene, valgt av og blant foreldre med barn på samme trinn. Ved Bragernes skole kan du engasjere deg som foreldrekontakt enten som FAU representant eller som trivselskontakt.

1. FAU representanten er representert i FAU på vegne av foreldrene på sitt trinn. FAU skal arbeide for å:

 • fremme fellesinteressene til foreldrene
 • medvirke til at foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø
 • bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole
 • legge til rette for positiv utvikling hos elevene

2. Trivselskontakten tar av seg kontakten mellom foreldrene og kontaktlærer på det enkelte trinnet. Aktuelle arbeidsoppgaver er å:

 •  arrangere sosiale aktiviteter som fremmer et godt klassemiljø:
 •  være kontaktperson mellom foreldre og lærere
 •  planlegge foreldremøter sammen med kontaktlærer
 •  ta ansvar for en evt klassekasse.

Her er noen forslag til aktiviteter: Mammakvelder, pappakvelder, akedag ved kolonihagene, skøytekveld på Torgisen, lommelykttur til Spiralen med stjernekikking, baking på skolekjøkkenet eller rebusløp på Kjappen. Klassekontaktene kan og bør delegere og involvere andre foreldre i arrangementer og oppgaver.

Som foreldrekontakt har du en unik mulighet til å påvirke ditt barns hverdag på skolen. Som medlem av FAU kan du få:

 •  anledning til å bli godt kjent med skolens virksomhet
 •  anledning til å bli kjent med skolens ledelse
 •  anledning til å bli kjent med andre foreldre
 •  mulighet til å bidra til kvalitetsutvikling av skolen
 •  bidra til en bedre skolehverdag for elevene Som trivselskontakt kan du
 •  være med å bidra til et godt klassemiljø
 •  bli kjent med lærere og andre foreldre til dine barns klassekamerater
 •  være med å arrangere sosiale aktiviteter for barn og voksne
 •  få kjennskap til hva som forgår i skolemiljøet til barnet ditt

Hovedsatsingsområdene for FAU ved Bragernes skole er å:

Jobbe for et godt sosialt og fysisk skolemiljø. Arrangere kurs og foredrag for foreldre og lærere.