FAU

Alle foreldre og foresatte som har barn ved Brandengen skole, er medlemmer av foreldrerådet. På hvert trinn velges det foreldrekontakter og disse utgjør Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) Av disse velges det et styre, leder, nestleder og sekretær.

FAU har jevnlige møter og bestemmer hvilke saker de skal engasjere seg i og på hvilken måte. FAU har uttalerett i svært mange saker som angår skolens hverdag. FAU ved Brandengen skole er en kjempe-engasjert gjeng.

På hvert trinn velges det også trivselskontakter. Ta kontakt med skolen for kontaktopplysninger til klasse- og trivselskont eller med FAU på e-post: