SMU 2016/2017

Skolemiljøutvalget (SMU) skal jobbe med saker i henhold til opplæringsloven §9a som handler om å sikre et godt miljø for elevene, både fysisk og psyko-sosialt.

Paragrafen lyder slik:

"Skolemiljøutvalget skal medvirke til at skolen, de ansatte, elevene og foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet"

Skolemiljøutvalget er et rådgivende organ for Brandengen skole, i arbeidet med skolemiljøet, men utvalget har ikke vedtaksrett. De samme partene som er med i Samarbeidsutvalget, er representert i dette utvalget. Det er et krav om at elev- og foreldresiden skal ha flertall.

SMU står for samarbeidsutvalg og er Brandengen skoles øverste samarbeidsorgan. SMU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder Brandengen skole. SMU er et rådgivende organ.

Disse sitter i SMU ved Brandengen skole skoleåret 2016/2017:

Erik Try (leder)
Vibeke Narverud (nestleder)

Vetle Ålien (leder elevrådet)
Mert Can Sarikaya (nestleder elevrådet)
Alisha Sitara Sadiq (sekretær elevrådet)

Marit Hauglum (pedagogisk medarbeider i skole og SFO)
Mette R. Osnes (lærer)
Tove J. Ågren (lærere)
Gro Tveten (rektor)
Jill Harviken (avdelingsleder)