SU 2016/2017

SU står for samarbeidsutvalg og er Brandengen skoles øverste samarbeidsorgan. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder Brandengen skole. SU er et rådgivende organ.

Disse sitter i SU ved Brandengen skole skoleåret 2016/2017:

Erik Try (leder i SU, nestleder i FAU)
Vibeke Narverud (nestleder i SU, leder i FAU)

Marit Hauglum (pedagogisk medarbeider i skole og SFO)
Mette R. Osnes (lærer)
Tove J. Ågren (lærere)
Gro Tveten (rektor)
Jill Harviken (avdelingsleder)