Skole og fritidsordningen på Brandengen skole har ca 120 barn. 

Åpningstider

  • Mandag-fredag kl 07.00–17.00

Kontakt

Telefon: 902 22 020 (Paviljongen) og 947 90 859 (2.-4. trinn)

Organisering

  • Barna har selv med seg nødvendig mat, det serveres drikke til måltidene.
  • Fra 2016 kan første trinn få plass ved aktivitetsskole (AKS). Dette er en prøveordning

Mål for skolefritidsordningen

På skole og fritidsordningen på Brandengen skole skal vi:

  • Sikre større helhet og sammenheng i oppvekstmiljøet
  • Ta utgangspunkt i barnas behov
  • Skape trygghet og trivsel
  • Gi lekemuligheter og grobunn for barnekulturen