Aktivitetsskolen på Brandengen skole har ca 120 barn. 

Åpningstider

  • Mandag-fredag kl 07.00–17.00

Kontakt

Telefon: 902 22 020 (Paviljongen) og 947 90 859 (2.-4. trinn)

Organisering

  • Barna har selv med seg nødvendig mat, det serveres drikke til måltidene. Aktivitetsskolen organiserer smøremåltid mot egenbataling fra foresatte.

Om Aktivitetsskolen (AKS)

  • Barna møter varierte aktiviteter og læring i Aktivitetsskolen
  • Rammeplanen beskriver fire områder for læring som barna møter: Språklige AKS, Aktive AKS, Utforskende AKS og Sosiale AKS

  • Barna på Aktivitetsskolen skal oppleve glede, gode opplevelser, mestring og lek. Barn har store forventninger til å begynne på skolen, og barnas forventninger skal avstemmes med forsterkede læringsaktiviteter i Aktivitetsskolen