Danvik skole er en nærskole for skolekretsen, med engasjerte foreldre og en stolt historie. Det er 420 elever på skolen fordelt på 18 klasser. Danvik skole har 37 ansatte inkludert SFO.

Skolen ønsker å være et positivt samlingspunkt i nærområdet. Vi jobber ut i fra at trivsel og læring går hånd i hånd, og ønsker at hver enkelt elev skal oppleve trygghet og utfordringer. Danvik skole blir ofte omtalt som Drammen i miniatyr med sitt mangfold av elever og foresatte.

Nøkkelinformasjon

Facebook

Danvik skole på Facebook

  

Null mobbing

Låne av lokaler

Ønsker du booke lokaler til møter, øvinger, treninger m.m.?

Telefon

Telefon: 32 04 48 00

E-post

Besøksadresse

Danvikbakken 2
3046 Drammen