Åpningstider

  • Mandag–fredag: 07.00–17.00

Kontakt

1. og 3. trinn

  • telefon: 46 87 48 19

2. og 4. trinn

  • telefon: 46 88 73 15

Informasjon

  • Barna tar med seg nødvendig mat, det serveres drikke til måltidene.

Mål for SFO

På skole- og fritidsordningen på Danvik skole skal vi:

  • Sikre større helhet og sammenheng i oppvekstmiljøet
  • Ta utgangspunkt i barnas behov
  • Skape trygghet og trivsel
  • Gi lekemuligheter og grobunn for barnekulturen