Åpningstider

  • Mandag–fredag: 07.00–17.00

SFO er stengt torsdag 16. og fredag 17. august pga. planlegging.

Åpningstider for SFO i sommerferien:

07.00-17.00 alle dager. Første skoledag er mandag 20.08.

Uke 25: fredag 22.06.

Uke 26: åpent hele uka.

Uke 27-30: Stengt.

Uke 31: hele uka for 2-4. trinn, 1. trinn fra onsdag 01.08.

Uke 32: hele uka.

Uke 33: mandag-onsdag. Stengt pga. planleggingsdager torsdag 16.08. og fredag 17.08.

Uke 34: SFO for 1. trinn 07.00-17.00 mandag 20.08, skolestart kl. 18.00. Vanlig timeplan for 2-4. trinn.

 

Kontakt

1. og 3. trinn

  • telefon: 46 87 48 19

2. og 4. trinn

  • telefon: 46 88 73 15

Informasjon

  • Barna tar med seg nødvendig mat, det serveres drikke til måltidene.

Mål for SFO

På skole- og fritidsordningen på Danvik skole skal vi:

  • Sikre større helhet og sammenheng i oppvekstmiljøet
  • Ta utgangspunkt i barnas behov
  • Skape trygghet og trivsel
  • Gi lekemuligheter og grobunn for barnekulturen