Viktige dator for skolestart for første trinn i 2017.

DatoKlokkeslettHendelseHva skjer?
Tirsdag 23. mai  18.00-19.30 Foreldremøte Innkalling kommer på e-post
Torsdag 8. og fredag 9. juni (barnet skal komme bare én av dagene, se innbydelse) 09.00-10.45 Bli kjent-dag på skolen Invitasjon kommer i posten samt informasjon på foreldremøtet
Tirsdag 1. august 07.00-17.00

SFO åpner for 1. trinn. 

Det kommer to planleggingsdager før skolestart, info kommer nærmere.

 • Påmelding på Drammen kommune sine nettsider, løpende opptak.
 • Halv pris i august ved oppstart etter 15.08. dersom barnet er innmeldt før 15.06.
 • Alle elevene som ønsker får plass.
 • Priser og vedtekter ligger på Drammen kommune sine nettsider.
 • Det går bra å avvente søknad til etter foreldremøtet 23. mai.
Mandag 21. august 18.00 Skolestart 
 • Vi møtes i nedre skolegård.
 • Informasjon på foreldremøtet. Blir også annonsert på kommunens hjemmeside og i Drammens Tidende.
September (dato kommer senere) 18.00-19.30 Foreldremøte og foreldreskole 1
 • Info fra ledelsen
 • Valg av klassekontakter.
 • Hverdagen på 1.trinn ved kontaktlærerne
 • Begynneropplæringen ved Danvik skole ved lærerne
Dato settes på årshjulsmøtet 18.00-19.30  Foreldreskole 2
 • Lese- og skriveopplæringen
 • Matematikkundervisningen
 • Samarbeid skole-hjem
 • Andre temaer etter behov og innspill fra foreldrekontaktene