Åpningstider

  • Mandag–fredag: kl 07.00–08.30 og 13.00–17.00

Siste dag før sommerferien er fredag 28. juni

Første dag etter sommerferien er torsdag 1. auagust

AKS holder stengt 29. - 31. juli på grunn av planleggingsdager

Kontakt

  • AKS 1. trinn: 482 76 581

  • AKS 2. trinn: 408 01 478

  • AKS 3.-4. trinn: 477 50 481

Pedagog- og fagansvarlig for Aktivitetsskolen:

Ida Kleiv Gunnerud,  45 06 59 65

Om Aktivitetsskolen (AKS)

  • Fra august 2017 utvides Aktivitetsskolen til å gjelde for 1. – 4. trinn ved Fjell skole, og er skolefritidsordningen til skolen
  • Aktivitetsskolen erstatter SFO på 2.- 4. trinn fra august 2017
  • Barna møter varierte aktiviteter og læring i Aktivitetsskolen
  • Rammeplanen beskriver fire områder for læring som barna møter: Språklige AKS, Aktive AKS, Utforskende AKS og Sosiale AKS 
  • Barna på Aktivitetsskolen skal oppleve glede, gode opplevelser, mestring og lek. Barn har store forventninger til å begynne på skolen, og barnas forventninger skal avstemmes med forsterkede læringsaktiviteter i Aktivitetsskolen